biuro@musicandyou.pl | +48 575 866 927
biuro@musicandyou.pl | +48 575 866 927

II Ogólnopolskie Kursy Muzyczne

II Ogólnopolskie Kursy Muzyczne odbędą się w dniach 12-16 Lipca 2021 roku.

Ogólnopolskie Kursy Muzyczne w Music and You w Markach są skierowane do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, a także studentów uczelni artystycznych. Wykładowcami są wybitni muzycy i doświadczeni wykładowcy państwowych szkół muzycznych, a także uczelni artystycznych (Zespół Państwowych Szkół I i II stopnia im. G. Bacewicz w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy). Kursy są skierowane do uczniów oraz studentów klas fortepianu, skrzypiec oraz wiolonczeli.

Zgłoszenia na Kursy przyjmujemy do dn.28 Czerwca 2021.
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres biuro@musicandyou.pl

Wykładowcy:

SKRZYPCE
dr Kamila Wąsik – Janiak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – lekcje skierowane do licealistów oraz studentów klas skrzypiec

WIOLONCZELA
Magdalena Bojanowicz-Koziak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
– lekcje skierowane do licealistów oraz studentów klas wiolonczeli

FORTEPIAN
dr Karolina Nadolska (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – lekcje skierowane do uczniów klas fortepianu I i II stopnia oraz studentów uczelni artystycznych

PSYCHOLOG SPORTU – konsultacje online
Jagoda Gręźlikowska
https://jagodagrezlikowska.pl/bio

Wspomnienia z pierwszych edycji Kursów 2020: