biuro@musicandyou.pl | +48 575 866 927
biuro@musicandyou.pl | +48 575 866 927

Zajęcia i opłaty

Prowadzimy indywidualne zajęcia (stacjonarne oraz on-line) nauki gry na:

 • fortepianie
 • gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej
 • ukulele
 • skrzypcach
 • perkusji
 • lekcje śpiewu rozrywkowego z emisją głosu i dykcją

A także grupowe zajęcia w małych grupach:

 • zajęcia gordonowskie dla dzieci 0-1,5 i 1,5-3 lat
 • zajęcia umuzykalniającego dla dzieci 3-5 i 5-7 lat (elementy rytmiki, kształcenia słuchu, kompozycji)
 • chór dziecięcy
 • zespół instrumentalny (band rockowy) dla młodzieży

Pomagamy również w ćwiczeniach i przygotowaniach do egzaminów do szkół artystycznych – kształcenia słuchu, rytmiki oraz gry instrumentach.

Zajęcia w naszej Szkole są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i psychologicznym.
Są nimi absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznych w Polsce i Europie, aktywni zawodowo wykonawcy muzyki klasycznej i rozrywkowej, nieustannie doszkalający się w zakresie edukacji artystycznej.

Zajęcia w duecie są możliwe dla początkujących wokalistów oraz dla bardziej zaawansowanych gitarzystów, ukulelistów, pianistów oraz skrzypków. Ceny za zajęcia w duetach: 30 min – 120 zł, 45 min – 180zł, 60 min – 230 zł.

Opłata miesięczna za zajęcia jest stała, wyliczona na podstawie ilości planowanych zajęć w roku szkolnym od momentu rozpoczęcia zajęć do maja 2022 (bez dni wolnych ustawowo, Świąt i ferii) według harmonogramu opłat ustalonego przy podpisaniu umowy.
Opłaty należy wnosić do 3. dnia każdego miesiąca.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Nowi uczniowie szkoły są proszeni o wniesienie przedpłaty za pierwsze zajęcia po potwierdzeniu dostępności terminu przez szkołę w celu potwierdzenia rezerwacji.

Wraz z podpisaniem umowy obowiązuje wpisowe w wysokości 150 zł.

W każdym semestrze można przełożyć trzy lekcje indywidualne najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia zajęć. Prosimy o zgłaszanie nieobecności wyłącznie mailowa na adres biuro@musicandyou.pl. Lekcje odwołane terminowo zostaną odpracowana w przeciągu 30 dni. Niezgłoszona nieobecność na zajęciach indywidualnych i grupowych nie zwalnia i nie zmniejsza opłat. Zgłoszone nieobecności na zajęciach grupowych można odrobić w innym dniu podczas zajęć równoległej grupy lub w postaci innych zajęć.

W każdym roku szkolny planowane są minimum dwa uroczyste koncerty uczniów, nauczycieli i zespołów Szkoły.

ZAJĘCIA GRUPOWE W MUSIC AND YOU!

 • Zajęcia Gordonowskie dla dzieci 0-3 lat
  Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci oraz ich rodziców prowadzone na podstawie teorii amerykańskiego muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa muzyki – Edwina Eliasa Gordona.
  Zajęcia z żywą muzyką śpiewaną oraz płynącą ze skrzypiec, ukulele i fortepianu uwrażliwiają na dźwięki, pomagają zwiększyć płynność mowy oraz poprawić dykcję. Sprzyjają rozwojowi koordynacji ruchowej i równowagi, a w przyszłości koncentracji i nauki języków. Na zajęcia zapraszamy również przyszłe Mamy!
 • Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3-5 i 5-7 lat z elementami rytmiki, kształcenia słuchu i kompozycji, śpiew z emisją głosu, muzyczne zabawy ruchowe rozwijające pamięć, koncentrację, koordynację i umiejętność pracy w grupie.
 • Zespół instrumentalny – Band (dla uczestników grających na swoim instrumencie minimum rok) – świetna przygoda muzyczna pod okiem wspaniałych muzyków, szlifowanie i aranżacja wybranego repertuaru rozrywkowego!
 • Chór dziecięcy – wspaniała przygoda wokalna (emisja głosu i trening dykcji) pod okiem wyszkolonych i zaangażowanych muzyków – wokalistów, pianistów i aranżerów. Chór zaangażowany w serie koncertów symfonicznych w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w sezonie 2022/2023 oraz na innych imprezach towarzyszących!

Najważniejsze punkty regulaminu.
Cały regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły.

1.Szkoła muzyczna Music & You ma na celu kształcenie muzyczne poprzez naukę śpiewu (rozrywkowy i klasyczny), grę na instrumentach oraz grupowe zajęcia umuzykalniające łączące elementy rytmiki i kształcenia słuchu dla dzieci (w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym) oraz młodzieży i dorosłych (zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z emisją głosu i dykcją).

2. Zajęcia indywidualne obejmują naukę gry na fortepianie, gitarze, ukulele, perkusji, skrzypiec oraz lekcje śpiewu (z emisją głosu
i dykcją) i odbywają się w godzinach popołudniowych w wybranym wymiarze godzin tygodniowo (zalecana 1 lub 2 lekcje w tygodniu).
Czas trwania zajęć 30, 45 lub 60 minut.

3. Music & You pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i innych dni wolnych).

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Opłaty są ustalane na początku września i obowiązują przez cały rok szkolny.

6. Opłaty należy wnosić do 3. dnia każdego miesiąca lub można dokonać opłaty semestralnej z 7% lub 10 % rabatem. Brak opłaty powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

Opłat można dokonywać w następujących formach:

 1. Kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Szkoły.
 2. Na rachunek bankowy:
  Katarzyna Mróz-Borucka Pianist
  ul. Namysłowska 6c/47,
  03-455 Warszawa
  MBank 36 1140 2004 0000 3102 7710 5386